Lenfödem Cerrahisi Nedir ?

A+
A-
Lenfödem Cerrahisi Nedir ?

Lenfödem Cerrahi Tedavisi Nedir?

Lenfödem hastalığı hem kronik hem de progresif olarak kişinin karşısına çıkabilmektedir. Konservatif tedavinin yeterli olmadığı takdirde ileri evredeki lenfödem hastalarında Lenfödem Cerrahi Tedavisi de uygulandığı görülmektedir. Bu cerrahi işlemler yüzyılı aşkın bir süredir rahatlıkla uygulanan operasyonlardır.

Herhangi bir zararlı durum oluşturmayan ve acısız yöntemler olarak bilinmektedir.

Bu ameliyat yöntemleri genel olarak Doku azaltıcı (reductive/excisional) ameliyatlar, Fizyolojik ameliyatlar ve Kombine ameliyat çeşitleri olarak üç farklı kategoriye ayrılmıştır. İlk olarak yapılan doku çıkarma tekniklerinden sonra mikro cerrahinin gelişmesi ile birlikte günümüzde fizyolojik prosedürler uygulanmaktadır.

Günümüzde ise daha çok hastalar üzerinde fizyolojik prosedür uygulamaların yanı sıra doku azaltıcı operasyonlar ile birlikte kombine tedaviler sıklıkla artış göstermektedir. Günümüzde ülkemizde lenfödem için herhangi bir cerrahi tedavi merkezi bulunmamaktadır. Çoğunlukla lenfödem hastalıkları açısından doku azaltıcı ameliyatlar plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi klinikleri aracılığıyla kısmen uygulanmaktadır.

Fizyolojik operasyonlar ise çok az sayıdaki plastik cerrahi uzmanları aracılığıyla belli başlı merkezlerde uygulanmaktadır. Lenfödem Cerrahi Tedavisi daha çok Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, İngiltere, Japonya ve Avrupa ülkelerinde fizyolojik yöntemlerinin geliştirilmesi açısından çalışma merkezleri bulunmaktadır.


Lenfödem Cerrahi Tedavisi Yöntemleri

Bu durum genel olarak lenfatik dolaşımda sonradan gelişen veya doğuştan kaynaklı sebepler ile bozulması ile birlikte proteinden zengin sıvı birikimi oluşması olarak nitelendirilmektedir. Örnek olarak meme kanseri cerrahisi işlemleri sonrasında koltuk altında bezlerinin çıkarılması ile ortaya çıkmakta olan komplikasyonlar olmaktadır.

Koltuk altında oluşan bu lenf akımının engellenmesi sonucu ile kolda rahatsızlık hissi şişme veya ağrıya neden olmaktadır.

Bu sorunlar için Lenfödem Cerrahi Tedavisi işlemleri rahatlıkla uygulanmaktadır. Birçok farklı ameliyat tipi olarak çeşitleri de bulunmaktadır.

Doku Azaltıcı Yöntemler

Lenfödem Cerrahi Tedavisi yöntemi kendi içerisinde birçok farklı kategoriye ayrılmaktadır. Her biri lenfödem cerrahi müdahalelere yönelik işlemler olarak uygulanmaktadır. Bunlar Homans ameliyatı, Charles ameliyatı, Thompson ameliyatı, Sistrunk ameliyatı ve benzeri deri ve deri altı dokuların çıkarılması ile uygulanan Liposuction işlemleri olmaktadır.

Doku azaltıcı cerrahi tedavi yöntemleri hastalığın altında yatmakta olan nedenleri ortadan kaldıran işlemler olarak uygulanmamaktadır.

Daha çok hacim azaltma ve bu sayede konservatif tedavi yöntemlerinin uygulanmasının etkili bir şekilde gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır.

Bununla birlikte hastanın bası çorap ve giysilerini daha kolay bir şekilde giyebilmesine de yardımcı olan yöntemlerin başında gelmektedir. Uzun süreli yapılan çalışmalarda gösterilen oranlarda doku azaltıcı yöntemlerin hastaların yaşam konforu artmasında ve lenf iltihabı gibi durumların azalmasında oldukça faydalı olduğu belirtilmiştir.

Fakat bununla birlikte lenfatik dolaşımın bozuk olmuş olduğu bir uzuv yapısında ve masif doku çıkartılma işleminde cerrahi müdahalenin risklerini arttırdığından ötürü hekimlerin pek sık uygulamadığı bir ameliyat yöntemi haline gelmiştir. Doku azaltıcı ameliyat yöntemlerinin çeşitleri işe şu şekilde olmaktadır;

Homans Ameliyatı

Yapılan bu yöntem çeşidinde uzuv bölgesindeki iç veya dış tarafta kalan dokular inceltilerek uygun bir hale getirilir. Her iki yanına ameliyat uygulanacak olan uzuv 3-6 aylık aralar ile ameliyat altına alınmaktadır. Bu yöntem çeşidi genellikle deri yapısında esneklik kaybı tam olarak gelişmemiş olan ileri evre hastalarında tercih edilen yöntemleri yansıtmaktadır.

Hastalığın altında yatan lenfatik dolaşım problemini tam anlamıyla çözmemektedir. Fakat bir miktar da olsa hastanın rahatlamasını sağlayan yöntemlerden birisidir. Bu ameliyat riskleri arasında genellikle hematom doku kayıpları veya yara iyileşme gibi durumlar olabilmektedir.

Charles Ameliyatı

Bu ameliyat türünde hastada yer alan etkilenmiş uzun derisi ve dara altı dokuları tamamen çıkartılmaktadır. Daha sonra hastanın başka bir alanından alınan deri yamaları aracılığıyla bu geniş yaralar kapatılarak ameliyat tamamlamaktadır. Bu ameliyat türü genellikle hastada geniş bir alana yayıldığından ötürü doku ve kan kaybına da neden olabilmektedir.

Birçok riskli durumu da beraberinde getiren bir ameliyat çeşidi olarak bilinmektedir. Oldukça kötü etkileri olabilen ve estetik anlamda da kötü görünümlere sebep olabilen bir ameliyat tarzı olduğundan ötürü yalnızca ileri derecede lenfödem hastalarında son seçenek olarak tercih edildiği bilinmektedir.

Thompson Ameliyatı

Uygulanan bu ameliyat yöntemi genel olarak homans yöntemi ile benzerlikler taşımaktadır. Uzvun bir tarafına uygulanan kesim işlemleri ile daha az miktarda bir doku çıkarılan bir ameliyat yöntemi olmaktadır.

Bu ameliyat türündeki oluşabilecek hisler homans ameliyat yönteminde olan risklerden daha az seviyededir.

Benzer özelliklerde riskler olabildiği gibi elde edilen küçülme miktarı da daha az bir şekilde olduğu bilinmektedir.

Sistrunk Ameliyatı

Lenfödem Cerrahi Tedavisi doku azaltıcı yöntemler arasında uygulanan ameliyat türlerinden biri olan sistrunk yöntemi tam kat doku azaltılması ile uygulanmaktadır. Uygulanan bu yöntem biçiminde hastanın deri ve deri altı dokularındaki yapıda tam bir yumuşak doku katı eksize edilerek onarım işlemi sağlanmaktadır. Günümüz teknolojisinde pek sık tercih edilmediği de görülmektedir. Bu yöntemden kazanılan sonuç deri esnekliğine bağlı olduğundan ötürü sınırlı olmaktadır.

Liposuction Yöntemleri

Estetik uygulamalar açısından sıklıkla tercih edilen bu işlem Lenfödem Cerrahi Tedavisi uygulamalarında 1990 yıllarında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem çeşidi genellikle diğer doku azaltıcı tekniklere göre alternatif olarak nitelendirilmektedir. Diğer uygulanan yöntemlere göre bir farklılığı derinin çıkartılmadan işlem uygulanması olmaktadır. Bu teknikte deri altı dokuların bir kanül malzemesi ile dışarıya alınması amaçlanmaktadır.

Fakat bu teknik sertleşmenin artmış olduğu deride ve yumuşak dokuların da sertleşmiş olduğu son evre hastalıklarda tercih edilmesi pek mümkün olmamaktadır. Genellikle orta veya ileri evre hastalarda uygulanırken diğer fizyolojik ameliyatlar ile kombine bir halde kullanılması önerilmektedir.

Doku azaltma durumlarına yarar sağlayan ameliyat yöntemleri genellikle hastalığın oluşma nedenini oradan kaldırmamaktadır.

Fakat hastaların ortalama lenf iltihabı ataklarında veya fiziksel tedavi ihtiyaçlarında azalma durumlarında yarar sağlamaktadır.

Fizyolojik Cerrahi Yöntemler

Bu tip teknikler genellikle hastada lenfatik akımın sürekliliğinin tekrarlanması bypass edilmesi ya da arttırılması nedeniyle daha erken evrelere dönüş ve bunun devamlılığını sağlamak açısından tercih edilmektedir. Bu işlem genellikle doku çıkartılması operasyonları uygulanmadan yapılmaktadır. Bu yöntemlere bağlı olarak omental flep transpozisyonu, serbest lenf nodu flebi nakli ve lenfo lenfatik – lenfovenöz şant ameliyatları uygulanmaktadır.

İlerleyen hastalık durumlarında lenfatik damarlar normal kan damarlarına göre daha ince olduğundan ötürü yapıları giderek bozulmaktadır. Bu sebebe bağlı olarak fizyolojik cerrahi yöntem kullanılarak yapılan ameliyatlar Lenfödem Cerrahi Tedavisi süreçlerinde ilerleyen evrelerde kullanılması pek sık rastlanmamaktadır.

Lenfödem cerrahisi
Lenfödem Cerrahi Tedavisi Güncel Fiyatları Nedir?

Lenfödem Cerrahi Tedavisi işlemleri birçok farklı etkene bağlı olarak fiyat konusunda değişkenlik gösterilmektedir. Hastada oluşan hastalığın evresi büyüklüğü uygulanacak olan işlem ve işlemi yapacak olan hekim gibi kriterler fiyat konusunda değişkenlik yaratmaktadır.

Buna bağlı olarak ilk önce yapmanız gereken ameliyat olacağınız kurumu belirlemek ve uzman hekiminiz aracılığıyla muayene olmak olacaktır. Yapılan incelemeler ve muayene sonucunda hekiminiz size en güncel fiyat tablosunu sunacaktır.

Lenfödem cerrahisi
Lenfödem Neden Oluşur?

Lenfödem durumları birçok farklı etkene bağlı olarak gelişebilmektedir. Özellikle kanser tipinde cerrahi veya radyoterapi ışın tedavisi işlemleri sonrası ortaya çıkabilmektedir. Fakat özellikle meme prostat veya alt karın bölge kanserleri gibi durumlar sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Uygulanan cerrahi işlemler ne kadar büyük olursa koltuk altından alınan lenf bezi miktarı da o kadar artacağından ötürü lenfödem durumları oluşmaktadır.

Cerrahi sonrası radyoterapi uygulanmışsa lenfödem riski de bir o kadar yüksek olacaktır. Bunun yanı sıra sıyrık, kesik, böcek ısırığı, kola alınan darbe ve enfeksiyon gibi durumlarda lenfödem hastalığına neden olmaktadır. Bu durumlarda hasta uygun bir şekilde Lenfödem Cerrahi Tedavisi yoluna başvurarak yardım almaktadır.

Uygun bir muayene sürecinden geçtikten sonra uygulanacak olan teknik ve yöntemle hekim tarafından belirlenecektir. Bu sayede şişlik durumlarının önüne geçilerek daha kötü bir hal alması engellenmiş olacaktır.

Lenfödem cerrahisi
Lenfödem Belirtileri Nelerdir?

Hasta cerrahi müdahalelerden hemen sonra hafif bir şişlik yaşayabilir. Bu şişlik hızlı bir şekilde iyileşmektedir. Cerrahi işlemlerinden 6-8 hafta sonra gelişen tip daha yavaş iyileşmektedir. En yaygın olan lenfödem belirtileri ise aylar ya da yıllar içinde yavaş gelişen türü olmaktadır. En önemli belirtileri arasında lenf bezlerinin cerrahi müdahaleler ile çıkarılması olmaktadır.

Bu durum büyük bir risk oluşturarak lenfödem durumlarını tetiklemektedir. Hasta bu durumların neticesinde kol bölgesinde sıkışma veya dolgunluk hissi, karıncalanma, ağrı, kızarıklık, ağırlık, el ve el bileğinde hareket zorluğu, yüzük veya saat gibi nesnelerin bileği sıkması.

Deride oluşan gerginlik hissi ve buna bağlı olarak sıkıntı, huzursuzluk durumları olmaktadır. Lenfödem yavaş yavaş şişme gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıktığında hasta veya etrafındakiler tarafından fark edilmeden hastanın bünyesine yerleşmektedir.

Lenfödem Tedavisi Var Mı?

Bu durumlarının elbette ki tedavisi mevcuttur. Tedavi süreçleri uzun bir zamana bağlı olarak devam etmektedir. Şişen bölge kısa bir süre içerisinde oluşmuşsa uygulanacak olan tedavi daha kısa bir şekilde tamamlanır. Fakat oluşan şişlik daha uzun bir süredir devam ediyor ve fark edilmemiş ise tedavi süreçleri uzayabilecektir.

Bu sebeple Lenfödem Cerrahi Tedavisi işlemlerine başvurarak kısa süreli tanı komplikasyonlarını yerine getirmek faydalı olacaktır. Uygulanacak olan tedavi süreçleri kimi durumlarda bir haftadan kısa bazen ise bir aydan daha uzun sürdüğü olabilmektedir. Tedavilerdeki asıl amaç oluşan şişliği en az seviyeye getirmek olmaktadır.

Tedavi süreçlerinde doğru bir cilt bakımı uygulanması lenfödem durumlarını azaltmaktadır. Şişlik olan bölgeye yapılacak olan masaj teknikleri de yarar sağlamaktadır.

Basınç pompaları ve egzersizler de tedavide uygulanan en faydalı yöntemlerden biri olmaktadır. Tedavide en yararlı olan yöntemlerden birisi de hastanın egzersiz yapması olmaktadır.

Hastanın hem kendini iyi hissetmesi hem de şişliğin daha iyi bir duruma gelmesi açısından yarar sağlamaktadır. Lenfödem Cerrahi Tedavisi uygulandığı gibi herhangi bir ilaç tedavisi de bulunmamaktadır. Bu sebeple operasyon görmüş olduğunuz hekimden almış olduğunuz tavsiyeleri uygulamanız yararlı olacaktır.

 

Lenfödem Cerrahi Tedavisi Ne İşe Yarar?

Uzman bir hekim aracılığıyla almış olduğunuz Lenfödem Cerrahi Tedavisi işlemleri sizi daha iyi bir duruma getirecektir. Özellikle oluşan şişlik durumlarını ve şişliğin oluşmuş olduğu bölgedeki kısıtlılık durumlarını ortadan kaldırmaktadır. Daha rahat hareket etmeye ve görüntü olarak daha estetik bir görünüş elde etmiş olursunuz.

Bunun yanı sıra oluşan yara veya çatlaklar ortadan kaldırılmış olur. Şişlik durumuyla gelişen ağrı durumları da cerrahi müdahaleler ile azalacaktır.

Kişinin yaşamış olduğu özgüven kaybı ruhsal sıkıntılar veya moral bozukluğu gibi durumlarda tedavi sonrası ortadan kaldırılacaktır.

Cerrahi operasyonlar lenfödem durumlarının ilerlemesini ve kesecektir. Lenfödem Cerrahi Tedavisi operasyonu sonrası hekiminizin önermiş olduğu kremler ve egzersizleri yapmak da oldukça fayda sağlayacaktır.

Estetik hakkında en güncel ve en doğru bilgileri sizlere ulaştırmak için çalışmaktayız. Düzenli olarak güncellenen sitemizde tüm konuları rahatlıkla bulabilir, tercih edeceğiniz estetik operasyonla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.