Burun Estetiği, Burun Estetiği Fiyatları

A+
A-
Burun Estetiği, Burun Estetiği Fiyatları

Burun Estetiği İle İlgili Merak Edilenler

Burun estetiği özellikle son 20 yıldır en çok başvurulan estetik operasyonlardan birisi olarak karşımıza çıkar. Bu yüksek başvurma oranının nedeni ise burnun yüzdeki konumundan kaynaklanır. Burun yüzün tam ortasında bulunmakta ve yüzün güzelliğini doğrudan belirleyici bir rol oynamaktadır.

Rinoplasti ameliyatı olarak da bilinen bu operasyonlar burnun dış görünümünün iyileştirilmesini sağlar. Aynı zamanda daha iyi nefes ve koku alabilmeniz için estetik operasyonlarda burun eti büyümesi ve eğiklik, sinüzit gibi sorunların da çözülmesi sağlanabilir.

Burun Estetiği Nedir?

Estetik burun operasyonları burnun daha estetik ve güzel bir görünüm kazanmasını sağlayan ameliyatlardır.

Burun ameliyatlarında istenilen ideal sonuç ve görünme ulaşılabilmesi için doğru teknoloji ve cerrahi tekniklerin kullanılması elzemdir. Doğru teknik ve teknolojinin seçilebilmesi için doktorunuzun tecrübeli, güncel literatürü ve uygulamayı takip eden ve bu Burun estetiği ameliyatı tekniklerini uygulayabilecek bir hastanede çalışıyor olması gerekir. Bu sayede operasyon sonrası hasta çok daha hızlı bir şekilde iyileşerek kendisine gelmektedir.

Aynı zamanda teknolojinin gelişmesi ile birlikte doktorlar hastalarına istedikleri burnu ameliyat öncesinde üç boyutlu dijital animasyon sistemleri sayesinde gösterebilir. Böylelikle ameliyat sonrası burnunuzun nasıl görüneceği ve yüzünüzde nasıl duracağını gözlemleyebilirsiniz.

Rinoplasti – Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılmaktadır?

Genel olarak tercih edilecek cerrahi burun estetiği yöntemi pek çok faktör göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu faktörler arasında:

 • Burun estetiği ameliyatının neden gerçekleştirildiği
 • Burnun doku özellikleri
 • Ameliyatla sinüzit, burun içi et büyümesi ve eğiklik gibi sorunların mevcut olması
 • Hastanın ameliyat beklentisi gibi faktörler yer almaktadır.

Ameliyat süresi genelde kullanılacak teknik ve operasyonun içeriğine göre 1.5 ile 2.5 saat arası değişiklik göstermektedir. Genel anestezi ağırlıklı olarak yapılan operasyonlar eğer tekrarlanıyorsa ya da kıkırdak parça alınarak operasyon yapılması gerekiyorsa bu durumda estetik operasyonun süresi uzayacaktır.

Operasyonun genel prensibi ve izlenen adımları şu şekilde listeleyebiliriz:

 1. Öncelikle burun içerisinden ya da bir kısmı burun deliklerinin arasındaki kısımdan kesi atılmaktadır.
 2. Atılan bu kesinin ardından ciltten kullanılan enstrümanlar yardımıyla mukozanın kıkırdak ve kemikten ayrılması sağlanmaktadır.
 3. Daha sonra buruna istenen şekil verilir. Örneğin, burun kemiği estetiği operasyonlarında kemikteki çıkıntı düzleştirilirken; burun ucu düşüklüğünde bu bölgedeki cilde müdahale edilmektedir.
 4. Operasyon gerçekleştirildikten ve buruna istenilen şekil verildikten sonra mukoza ve cilt tekrar birleştirilir.

Burun Estetik Operasyonlarındaki Cerrahi Yaklaşım & Teknikler

Burun estetiği ameliyatlarında genel olarak açık ve kapalı rinoplasti kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden açık rinoplastide burnun ön kısmına atılan kesi ile burun cildi tam olarak kaldırılırken; kapalı rinoplasti amaliyatı burnun ön kısmına kesi atılmadan burun içinden yapılan kesiler aracılığıyla operasyon yapılmasını ifade etmektedir. Genel olarak açık ya da kapalı yöntemlerle uygulanabilen burun estetiği tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tiprinoplasti
 • Redüksiyon rinoplasti
 • Ultrasonik, diamond ya da piezo rinoplasti
 • Koruyucu Rinoplasti (Push down & Let Down Rinoplasti)

Burun Estetiğinde Cerrahi Yaklaşımlar

Açık ve kapalı rinoplasti cerrahi yaklaşımlarına daha yakından bakmamız gerekirse:

Açık Rinoplasti Yaklaşımı

Bu teknik sıklıkla aşağıdaki hastalar için tercih edilen bir teknik olarak karşımıza çıkmaktadır:

 • Burun ucunda asimetri olanlarda
 • Septuma (Burun içerisindeki perdeye) müdahale edilmesi gereken ciddi eğikliklerde
 • Burun ucunda şekil bozukluğu mevcut olanlarda
 • Daha önceden rinoplasti geçirmiş kişilerde

Ülkemizde hem burun içi eğiklikler hem de burun ucu sorunları coğrafik olarak çok sık görülmektedir. Bu nedenle sıklıkla açık rinoplasti operasyonu tercih edilmektedir. Bu teknikte kolumella yani iki burun deliği arasındaki bölgeden atılan kesi ile burun derisi tamamen kaldırılmaktadır. Böylelikle burnun tüm anatomisi, kemik ve kıkırdak yapısı ortaya çıktığından operasyon doğru ve direkt görüş altında gerçekleştirilmektedir.

Bu operasyon doktorun çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebileceği bir tekniktir. Bu nedenle açık rinoplasti hem doktor hem de hasta için oldukça avantajlı bir tekniktir. Bu teknik sayesinde burun perdesinin kayması, burun ucu şeklinin değişmesi ve düşmesi gibi sorunlar minimuma indirgenmektedir.

Operasyon sonrası atılan kesinin iyileşmesi yaklaşık bir buçuk ile iki ay arası sürmektedir. Bu kesi bu süre zarfında dışarıdan fark edilemeyecek kadar küçülmektedir.

Kapalı Rinoplasti Yaklaşımı

Bu operasyon tekniğinde burnun ön kısmından değil sadece burun delikleri içerisinden yapılan kesiler kullanılmaktadır. Ameliyat daha kısa sürmekte, burun ucunda yer alan cilt tam olarak kaldırılmadığından hastalarda daha az ödem oluşmakta ve daha hızlı bir iyileşme gözlemlenmektedir.

Genel olarak bu tekniğin kullanıldığı durumlar şu şekildedir:

 • Burun ucunda çok ciddi deformite mevcut olmayan hastalar
 • Septumda belirli eğiklik olmayan kişiler
 • Daha önceden hiç burun ameliyatı geçirmemiş insanlar
 • Asık sorunu burun kemeri ve kıkırdak çıkıntı deformasyonu olanlar

Bu teknik ile burun ucundaki deformasyonlara müdahale edilmesi de mümkündür. Ancak açık tekniğe kıyasla müdahale sonrası simetrinin korunması çok daha zordur.

Burun Estetiğinde Kullanılan Cerrahi Teknikler

Burun operasyonları kullanılan burun estetiği teknikleri ve bu dört tekniğin kullanılma nedenlerine gelin birlikte göz atalım:

1.     Tiprinoplasti

Bu teknik hem kapalı hem de açık rinoplasti ile gerçekleştirilebilen bir cerrahi tekniktir. Burnun kemik dokusuna hiçbir müdahalede bulunulmaz. Sadece kıkırdak yapıdaki uç bölgedeki şekil bozukluklarına müdahale edilerek düzeltme sağlanmaktadır.

Genelde açık olarak gerçekleştirilen bu teknik ile;

 • Dolgun burun uçları küçültülebilir.
 • Burun ucu düşüklükleri ve asimetrileri düzeltilmektedir.
 • Burun profil görünümünde uç noktaya daha belirgin bir görünüm kazandırılmaktadır.
 • Burun delikleri küçültülebilir.
 • Burun girişini daraltan kıkırdak açılanmalara müdahale edilmektedir.

Bu burun ucu estetiği yönteminde burun kemiği üzerinde bir müdahalede bulunulmadığından çoğunlukla göz kısmında renk değişikliği ve şişme gözlemlenmez. Burun üstüne bir hafta bandaj müdahalesi yeterli olup; hasta gündelik yaşantısına çok daha hızlı bir şekilde dönebilir.

2.     Redüksiyon Rinoplasti

Bu tekniğin ismi küçültme ve azaltma anlamına gelmektedir. İsminden de anlaşılabileceği gibi operasyonda burnun küçültülmesi ve burundaki şekil bozukluklarına yol açan yapıların azaltılması sağlanır. Burun anatomisinde burnun sırt kısmının üst bölümü kemikken; alt kısmı kıkırdak dokudadır. Redüksiyon tekniği, burnun sırtında bulunan kemer ve hump gibi çıkıntıların kesilerek çıkarılmasını ifade eden bir tekniktir.

Bu teknikte buruna doğal bir görünüm kazandırmak için burun kemiklerine tekrar şekil verilir ve aynı zamanda kemik kıkırdak geçişinde bir zayıflık varsa bunun uygun burun estetiği yöntemleri ile giderilmesi gerekir. Aksi takdirde operasyon sonrası burun şeklinde değişme gibi görünüm sorunları ortaya çıkabilir.

3.     Diamond, Ultrasonik ya da Piezo Rinoplasti

Bu isimler cerrahi teknik olarak isimlendirilmeyip burun kemiğine şekil verirken kullanılan piezo – elektrik teknolojisini tanımlayan isimlerdir. Sadece burundaki kemik yapılarına şekil verilmektedir. Ayrıca kullanılan bu teknoloji yumuşak dokulara hasar vermez. Mikro titreşim kesme ve şekillendirme yapılmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede kesilen kemikler çok daha hızlı bir şekilde iyileşir ve hasta çok daha hızlı bir şekilde gündelik yaşam rutinine dönmektedir.

4.     Koruyucu Rinoplasti (Preservation Rhinoplasty)

Bu teknik dorsum, hump gibi burun sırtındaki çıkıntının redüksiyon tekniğindeki kesilip çıkarılması yerine bütünlüğü korunarak burun içine doğru yerleştirilmesinin sağlandığı bir yer değiştirme tekniğidir.

Hem açık hem de kapalı burun estetiği yöntemi ile gerçekleştirilebilen operasyonda çıkıntılı kısım altındaki kıkırdak ve kemikler istenilen oranda çıkarılır. Daha sonra çıkıntı içe doğru bastırılır ve burun profili bu şekilde düzeltilmektedir.

1940’lı yıllarda uygulanmaya başlayan teknik o dönemlerdeki cerrahi operasyon tekniklerinin sınırlı olması nedeniyle bir süre sonra terk edilmiştir. Günümüzde ise yapılan araştırma ve geliştirmeler ile bu teknik tekrar uygulanmaya başlamıştır.

Operasyon kendi içerisinde iki farklı şekilde uygulama alanı bulmaktadır:

 • Let Down Tekniği: Bu teknik sıklıkla ileri derecedeki değişimlerde kullanılan bir tekniktir. Aşağı bırakma şeklinde uygulanır.
 • Push Down Tekniği: Hafif derecede değişimler için uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde kendi içine bastırma tekniği uygulama alanı bulur.

Burun sırtı yapısı korunduğundan bu operasyon bölgede onarım yapılmasını gerektirmeyen son derecede pratik bir operasyon tekniği olarak karşımıza çıkar. Bu operasyon tekniği her hastada uygulanabilecek bir yaklaşım olmayıp ancak aşağıdaki hastalarda kullanılabilen bir tekniktir:

 • Burun sırtına kadar uzanan bir eğrilik olmayan hastalar
 • Burun sırtında bariz bir asimetri bulunmayan kişiler
 • Daha önce ameliyat olmamış hastalar
 • Ağırlıklı olarak kıkırdak yapıda kemeri olan insanlar

Burun Estetiği Fiyatları

Estetik operasyon için doktorunuzdan randevu alabilir; ön görüşmede istediğiniz görünümden bahsedebilirsiniz. Yapılan muayenede sizin için en uygun cerrahi teknik ve yöntem belirlendikten sonra burun ucu estetiği fiyatı size iletilecektir. Kullanılan teknik, yöntem, ameliyatı gerçekleştirecek doktor ve merkeze göre operasyon fiyatı değişiklik göstermektedir.

Estetik Burun Nasıl Olmalı?

Estetik hakkında en güncel ve en doğru bilgileri sizlere ulaştırmak için çalışmaktayız. Düzenli olarak güncellenen sitemizde tüm konuları rahatlıkla bulabilir, tercih edeceğiniz estetik operasyonla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.